มันยอดเยี่ยมมากหลังจากได้ฟังนักเรียนชั้นอนุบาล3 ของเราอ่านหนังสือเรื่อง stage four Oxford Tree reader! Listen to our wonderful K3 children reading a stage four Oxford Tree reader!

เด็ก ๆ อ่านหนังสือด้วยความมั่นใจโดยการใช้หลักการผสมคำหรือที่เราเรียกว่า Phonics ที่พวกเขาได้เรียนมา พวกเขาได้ถูกสร้างให้มีทักษะในด้านการอ่านหนังสือให้ง่ายขึ้นและถูกฝึกให้อ่านหนังสือด้วยตัวเองอย่างมั่นใจและอ่านได้อย่างอิสระ เราจึงเห็นได้ว่าพวกเขาถูกฝึกให้พัฒนาด้านรักการอ่าน

Our amazing children are reading with confidence using the phonics they have already learnt. They have been building on their earlier reading skills and are now comfortable reading independently! We are thrilled to see our children develop their love for reading.

พวกเขาได้ถูกสร้างให้มีทักษะในการอ่านหนังสือให้ง่ายขึ้นและถูกฝึกให้อ่านหนังสือด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ เด็ก ๆ ของเราได้ใช้ความรู้ในการอ่านออกเสียงเพื่อจัดการกับคำศัพท์ที่เด็กๆไม่แน่ใจอีกทั้งยังสนุกสนานกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

Our children use their phonics knowledge to tackle words that they are unsure of, are enjoying discussions about the exciting stories and are predicting what will happen next.

หลักสูตรการอ่านออกเสียงของโรงเรียนสิริอันดาจะเป็นการแนะนำให้เด็กๆของเราให้รู้จักกับตัวอักษรและเสียงที่พบในคำที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เด็กๆอ่านได้อย่างมั่นใจอีกทั้งเป็นแนวทางที่สนุกสนานและเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

The phonics programme adopted at Siriaunda School follows a scope and sequence that introduces our children to letters and sounds that are found in many commonly used words. This method enables them to read early confidently. It is a fun and child centred approach to teaching literacy through synthetic phonics.

การอ่านหนังสือผ่านการออกเสียงจะช่วยให้เด็ก ๆ ของเราสามารถเริ่มสร้างคำศัพท์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ จะได้รับการสอนให้ผสมเสียงเพื่อง่ายต่อการอ่านและผสมคำเพื่อใช้เขียนคำศัพท์ใหม่ได้

The sounds are taught in a specific order, which enables our children to begin building words as soon as possible. Children are taught to blend the sounds together to read and write new words.

​เราแนะนำให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของพวกเราที่ได้ผ่านการเรียนผ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์เฉพาะ

We introduce our K3 children to 23 phonemes and a number of tricky words.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *