เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอ (ไม่มีสคริปต์) จากคุณอรณิชา

We are full of gratitude for a video parent testimonial (unscripted) from Khun Oranicha

และนี่คือประสบการณ์ของเธอเกี่ยวลูก ๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้และเติบโตไปกับเราที่โรงเรียนสิริอันดา
Come hear of her experience of how her children have grown and developed during their learning journey here with us at Siriaunda School.

โรงเรียนสิริอันดา สถานที่ที่ลูกของคุณจะได้ “เติบโต” และ“ เปล่งประกาย”
Siriaunda School … where your child “grows” and “glows”

#siriaundaschool
#growandglow
#kindergarten
#chiangmai
#singaporecurriculum

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *